Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την προετοιμασία του συνεδρίου μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα B. Κοζία

(α) στo τηλέφωνo 2610 969303

(β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση kozia@upatras.gr.