Δήλωση συμμετοχής

(Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο θα διευκολύνει ιδιαίτερα την καλύτερη οργάνωσή του)

Δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο χρειάζεται να υποβάλλουν όλες/-οι όσες/-οι παρακολουθήσουν τις εργασίες του, είτε ως εισηγητήτριες/-ές εργασιών, είτε ως απλές/-οί ακροάτριες/-τές.

Επισυνάπτεται δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο την οποία οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση dkoliop@upatras.gr. Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα στοιχεία στη δηλωση συμμετοχής.

 

Εγγραφή – Συνδρομή συμμετοχής

Παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν στην οργανωτική επιτροπή και τη συνδρομή συμμετοχής  μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014. Μετά από αυτήν την ημερομηνία το χρηματικό ποσόν των εξόδων συμμετοχής προσαυξάνεται (η αύξηση αυτή δεν αφορά τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές).

Η συνδρομή συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα για τον φάκελο του συνεδρίου, για το βιβλίο των Πρακτικών του συνεδρίου και για την προσφορά καφέ / αναψυκτικών / ελαφρών γευμάτων.

Η συνδρομή συμμετοχής στο συνέδριο καθορίζεται ως εξής:

Έγκαιρη πληρωμή (Μέχρι 15/10/2014)
16/10/2014 έως έναρξη
Εισηγητές
Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων
Ερευνητές
30
40
Εκπαιδευτικοί
20
25
(Άνεργοι) Μεταπτυχιακοί φοιτητές
15
15
Προπτυχιακοί φοιτητές
10
10

 

Το χρηματικό ποσό των εξόδων συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ GR6001102290000022954000232

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο παραστατικό της τράπεζας, ως αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του συνέδρου και ο κωδικός Ε234.

Στη συνέχεια, το παραστατικό συναλλαγής με τη τράπεζα θα πρέπει είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kozia@upatras.gr είτε να κατατεθεί στη γραμματεία του συνεδρίου προκειμένου να παραλάβετε το φάκελο του συνεδρίου.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους/στις παρόντες/-ούσες συνέδρους.