Οργανωτική Επιτροπή

 

Ευγενία Αρβανίτη, Λέκτορας, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών
Ευτυχία Βαλανίδου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών
Λαμπρινή Βουτσινά, Εκπαιδευτικός ΜΕ
Ρένια Γασπαράτου, Λέκτορας, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών
Νίκος Δελέγκος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ
Σωτήρης Δόσης, Εκπαιδευτικός ΜΕ
Μαρίντα Εργαζάκη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών
Βασιλική Ζόγκζα, Ομ. Καθηγήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών
Βάσω Κοζία, ΕΤΕΠ, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών (υπεύθυνη Γραμματείας συνεδρίου)
Δημήτρης Κολιόπουλος, Καθηγητής, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών (πρόεδρος συνεδρίου)
Σοφία Λάτση, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών
Καλλιόπη Μέλη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών
Ευαγγελία Παναγιώτου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών
Κώστας Ραβάνης, Καθηγητής, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών
Νίκη Σισσαμπέρη, Εκπαιδευτικός ΠΕ
Βασίλης Σταυρόπουλος, Εκπαιδευτικός ΜΕ
Διονύσιος Τσέλιος, Εκπαιδευτικός ΜΕ