15 Σεπτεμβρίου: Τέλος προθεσμίας υποβολής εργασιών

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 Οκτωβρίου: Ανακοίνωση εργασιών που έχουν γίνει δεκτές

 

15 Οκτωβρίου: Τελική υποβολή διορθωμένων κειμένων / Τέλος έγκαιρης πληρωμής συμμετοχής στο συνέδριο

 

14 Νοεμβρίου: Έναρξη συνεδρίου