Ανακοίνωση 27/11

Εκ παραδρομής το όνομα της κας Πλιάκου στα Πρακτικά του Συνεδρίου ανεγράφη λανθασμένα. Το σωστό όνομα είναι Μ(αρία) Πλιάκου. Ζητούμε συγγνώμη για την αβλεψία που συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιμέλειας των κειμένων.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Δημήτρης Κολιόπουλος

 

Ανακοίνωση 11/11

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο χρόνος ομιλίας που θα έχετε στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια των παράλληλων συνεδριάσεων στις οποίες θα λάβετε μέρος είναι 20 λεπτά. Θα ήταν επιθυμητό να αφιερώσετε 15 λεπτά στην ομιλία σας και 5 λεπτά για συζήτηση επί της ομιλίας. Παρακαλούμε θερμά όσες/όσους από σας θα έχουν αρχείο της παρουσίασής τους να συνεννοηθούν με τις/τους υπευθύνους της αίθουσας ώστε να έχει ήδη περαστεί στον υπολογιστή πριν την έναρξη της συνεδρίας σας.

Στο ΔΙΑΜΟΝΗ έχουν αναρτηθεί πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο Πατρών και τους χώρους διεξαγωγής του συνεδρίου .

 

Ανακοίνωση 6/10/2014

Διευκρινίζεται ότι το πoσό των 15 ευρώ για τα έξοδα συμμετοχής του συνεδρίου αφορά μόνο στους άνεργους μεταπτυχιακούς φοιτήτες. Επίσης ο οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποφάσισε να μειώσει τα έξοδα συμμετοχής για τους εκπαιδευτικούς σε 25 ευρώ (για το διάστημα 16/10 – έναρξη συνεδρίου).

 

Ανακοίνωση 17/9/2014

Επειδή τις τελευταίες ημέρες εχει αυξηθεί ο αριθμός των συναδέλφων που ζητούν να παραταθεί ο χρόνος για την υποβολή εργασιών, η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποφάσισε να ορίσει ως τελική ημερομηνία υποβολής εργασιών την 30η Σεπτεμβρίου.

 

Ανακοίνωση 8/9/2014

Μπορείτε να βρείτε την δευτερη ανακοίνωση του συνεδρίου εδώ. Η νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή των εργασιών είναι 8hipstconference.gr@gmail.com. Η νέα διεύθυνση εξυπηρετεί και αρχεία μεγάλου όγκου. H παλαιά διεύθυνση dkoliop@upatras.gr εξακολουθεί να ισχύει.

Επίσης, παρακαλούμε, για τις υποβαλλόμενες εργασίες, να εχουν ακολουθηθεί όλες οι οδηγίες για τη μορφολογία του κειμένου. Αυτό θα διευκολύνει τη γρήγορη επεξεργασία και έκδοση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου.