Α. Ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με την Ιστορία και Φιλοσοφία των φυσικών επιστημών καθώς και με την εισαγωγή στοιχείων τους στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση των φυσικών επιστημών.

 
Β. Αναπτυξιακές προτάσεις σχετικές με την εισαγωγή στοιχείων Ιστορίας και Φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση των φυσικών επιστημών καθώς και στα προγράμματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

 
Γ. Ερευνητικές δραστηριότητες ή/και αναπτυξιακές προτάσεις στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση των φυσικών επιστημών σχετικές με το αντικείμενο “Φυσικές επιστήμες, Κοινωνία, Τεχνολογία και Περιβάλλον“.

 
Δ. Ερευνητικές δραστηριότητες ή/και αναπτυξιακές προτάσεις διδασκαλίας στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση των φυσικών επιστημών σχετικές με το αντικείμενο “Τέχνη και φυσικές επιστήμες“.

 
E. Ερευνητικές δραστηριότητες και αναπτυξιακές προτάσεις για την δημόσια κατανόηση ή/και εκλαΐκευση των φυσικών επιστημών.

 

 

Τρόποι συμμετοχής
– διοργάνωση συμποσίου
– προφορική ανακοίνωση εργασίας
– παρουσίαση αφίσας
– διοργάνωση δραστηριότητας (εργαστήριο, προβολές ταινιών/βίντεο κλπ)